Reaksîyonê welatîyan gird beno: Çareserî raydayîşê lezkî yo

  • 09:23 4 Kanûne 2021
  • NAROJANE
Hîkmet Tunç-Rabîa Onver 
 
WAN - Bi giranbîyayîşê krîzî ra roj bi roj zem yeno kerdene û reaksîyonê welatîyan zî zêde benê. Welatî dîyar kenê ke çareserî raydayîşê lezkî yo û vatî:" Ma goşt xo vîr ra kerd o, ma bi hesreta firingîyan ê." 
 
Peynîyê ekonomîye ya AKP'î de TL qiymetê xo vinî kerd û seba zexîre, werdê sereke yê rojane zem zemî ser o yeno kerdene, welatî bêzar kerdî, hêzê welatîyan kewt û roj bi roje na giranî bena zêde. Welatîyan ke krîzê ekonomî xorînî ra hîs kenê, dîyar kerdî ke verpersîyar AKP yo û çareserî zî raydayîşê lezkî yo. 
 
Welatîyê Wanî derheqê krîza ekonomî û sebebê aye de ajansê ma dir qisey kerd.
 
'Xaz est o do nêbo a, sobe est o do nêveşo' 
 
Kedkara keyeyî Buşra Işik eleqedarî ant ser ê nê zemê peyînî û wina vat: "Wendekarê mi est ê. Zaf zehmet o. Ma nêeşkenê debare xo bikê. Kulfetê mi karkerê înşaatî yo. Bi gorê demserre xebitîyeno. Par mi her roj di hîrê tewirî werd viraştêne nika tenî rocê reyêk virazena. Kar çinî yo. Eke kar bibayne do vayî zî tay ma ser o tesîr bikero. No krîz tay zî betalî ra vejêno meydan. Ez nêxebetêna. Kar gêrena kar çinî yo. Kulfetê mi karêke her dayîm nêkeno. Hîrê aşmî xebitêno, panc aşmî keye de yo. Ma xaz ant keye, xercê ci zaf zêde bi. La nika ma nêeşkenê xaz akerin. Ma sobe daya ro la ma komir nêherênaw. Ma darê bexçe yê xo birnayî. Ma bi înan sobe fînenê ta.”
 
'Roje de reyêk werd virazena' 
 
Fatma Çemrek dîyar kerd ke ê keyeyê ke 8 kes ê û seba hasilat o raste-rast çinî yo debare nêbena û nê çî ardî ziwan: "Seba teqawidan zem nêno kerdiș. La seba her çî zem yeno kerdiș. Ez nan keye de pojena. Çuwalê ardanî 300 tl vîyarna yo. Ez roje de tena tewirêk werd virazena. Ma bêçareyî ra wina kenê. Ma zî hindî nêzanê se bikerê." 
 
'Ez nêeşkena hewcedarîyanê xo biherênî' 
 
Wendekare Zelal Gezîcî zî reaksîyonê zemî ke yeno kerdene da û îzahat kerd: "Seba debare xo xebetêna, pere gêna zî qîymê xercî nekeno. Ez nêeşkena biewnî xo ra û nêeşkena xercê mektebe zî biherênî. Rewșa keyeyê mi baş nîya. Eke baș bîyêne ez a nêxebetîyî. Ez mengane 2 hezar tl gêna la çîyêk nêeşkena biherênî. Sey nînan paștdayîş dana keye zî." 
 
'Ma goșt zî vîra kerd, ma bi hesrete firingîyan ê." 
 
Karkere keyî Eda Başaran zî derheqê krîzo ke her șino tesîrêko pîl înan ser o keno de erjnayene kerd: "Ma nêeşkenê debare xo bikerê. Ma kar nêvînenê. Birayê mi tenî şuxilêno. O zî rojane qezenç keno. Ge-ge pere qet nîno keye. Ge-ge zî 5-10 tl ano. Belkî bi aşman meywe nêkewta keyeyê ma. Wina șêro belkî qet na rewșe baş nêbo. Euro, dolar bêro cêr belkî ma goşt biwerin, la ma bi hesreta firingîyan mendê. Ma bi ti tewirî nêeşkenê zêrzewat biherênê. Meymanî bêrê keyeyê ma, ma bi humarî sebze gênê." 
 
'Çuwalêk ardan di hewteyan qîm nêkeno' 
 
Kezîban Berge zî reaksîyonê xo bi nê vateyan ard ziwan: " Seba krîzî nêșkena çîyêke biherênî. Ma keye de 8 kes ê. Ma bi meașê asgarî debare xo kenê. Ez nan, zexîre û kincanê tûtan herênena. Çuwalêk  ardan di hewte qîm nêkeno. Çuwalêk ardan bîyo 300 lîra."