HDP’den 10 soruda ‘Demokrasi ittifakı’ kitapçığı

  • 17:47 21 Ocak 2022
  • Siyaset
ANKARA - HDP, 10 soruda “Demokrasi ittifakı”nı anlatan kitapçık çıkardı. Kitapçıkta, demokrasi ittifakının tanıtımı yapılırken, “nedir, neden, geçici mi kalıcı mı, kimlerle yapılmalı” gibi sorulara da cevap verildi. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP), “Demokrasi İttifakı”nı 10 soruda anlattı. Kitapçık halinde yapılan çalışmada “Demokrasi İttifakı”nın ne olduğundan, “Demokrasi İttifakı”nın il ve ilçelerde nasıl inşa edildiğine kadar soru-cevapla anlatıldı. Kitapçıkta, emek, ekoloji, kadın ve birçok soruna değinildi.
 
Kitapçıkta şu ifadeler yer aldı:
 
“Demokrasi ittifakı nedir?
 
Demokratik ittifak; düzenin tekçi ve baskıcı bir anlayışla dışladığı, ötekileştirdiği, baskı altına aldığı varlıklarını inkar ettiği yurttaşların el ele verdiği, kendi geleceklerini ve içinde yaşayacakları toplumsal, siyasi ve ekonomik koşulları kendilerinin belirlemelerine imkan veren birlikteliktir.
 
Neden Demokrasi ittifakı?
 
Demokratik değişim istemeyen iktidara ve yanlış siyaset yaparak iktidarın ömrünü uzatan muhalefete karşı üçüncü seçeneğiz. Bu seçenek ise ancak en geniş toplumsal birliktelik olan Demokrasi İttifakı ile başarıya ulaşabilir. Türkiye birbirini besleyen ve tetikleyen ekonomik, siyasal ve bölgesel krizlerle karakterize olan kritik bir yol ayrımının eşiğindedir. Türkiye’de köklü sorunların çözümünün yegâne anahtarı böyle bir ittifaktır.
 
Üçüncü yol ve demokrasi ittifakı arasındaki ilişki nedir? 
 
Üçüncü yol, ülkede mevcut ikili bloklar halinde baş gösteren ve son derece kutuplaştırıcı bir tonda hayat bulan anlayışların karşısında üçüncü seçenektir. İki taraf da halkın talep ettiği demokrasiyi temsil etmiyor. Temel duruşumuz ve ittifak düşüncemiz, demokratik Türkiye’yi öngören çizgidir. Bu çizgi, halkların eşit haklara sahip olarak yaşamalarını esas alır. Bütün sömürü ve iktidar ilişkilerine son verme amacı taşır. Bu yüzden üçüncü yol demokratik bir toplum inşasının ve yeni yaşam idealini temsil eder. Halkların özgür, kardeşçe bir demokratik sistem içerisinde var olup yaşamasını öngörüyor, böyle bir stratejiyi Türkiye genelinde hâkim kılmaya çalışıyoruz.
 
HDP’nin Üçüncü yol çizgisi, sömürülenlerin ve ezilenlerin tarihsel bloğu olarak herkesin dahil olduğu, siyasetin sokakla beraber yürütüldüğü Demokrasi İttifakının inşa zeminidir.
 
Demokrasi ittifakı seçim ittifakı mı?
 
Demokrasi İttifakı, Seçim İttifakı değildir. Seçim İttifakı, kendi değerlerini bir kenara bırakmadan siyasi partiler arasındaki seçim esaslı ve yönetim denklemlerini belirlemenin öncelikli olduğu ittifaklardır. Bu ittifaklar, bizler açısından siyasetin manevra alanını genişletmeye ve yönetimde güç kazanmaya dair potansiyel sunar. Demokrasi ittifakı ise sandık-seçim dönemlerine sıkıştırılmayacak kadar stratejiktir. Hayatın her alanında ortaya çıkan toplumsal sorunlara karşı tüm kesimlerin ortak noktalarda buluşup sorunları çözme iradesidir. Partimiz, demokrasi güçlerinin yeni dönemde bir alternatif olabilmesi için inisiyatif alma ve kurucu bir rol üstlenmek için Demokrasi İttifakını savunmaktadır.
 
Demokrasi ittifakı kimlerden oluşur? 
 
Demokrasi ittifakı, bütün toplumsal muhalefet ve demokrasi güçlerini kapsamakla birlikte, bu güçlerle sınırlanamaz. Eşitliği hem yasada hem de uygulamada ilke edinen siyasi hareket, sivil toplum, sendika, meslek odaları, toplumsal temsiliyetlerin bileşkesidir. Bu çerçevede insan haklarını, ifade ve düşünce özgürlüğünü, ulusların ulus olmaktan kaynaklı haklarını, doğayı, emeği ve cinsiyet eşitliğini savunan tüm yapılar geleceği inşa edecek Demokrasi İttifakının birer parçasıdır. Bu birliktelik kurumların genel merkezleri olduğu kadar yerel ayaklarını da kapsar. Ayrıca kurumlar dışında farklı mücadele geleneklerinden gelen bireyler de Demokrasi İttifakının birer parçasıdır. Demokrasi İttifakının içinde Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklı haklarını kabul eden, inançların eşitliğini savunan ve tüm hak arama yöntemlerini benimseyen, ayrımcılık yerine birlikteliği esas alan tüm kurumlar ve kişiler Demokrasi İttifakının parçasıdır.
 
Demokrasi ittifakı geçici midir? Kalıcı mıdır?
 
Demokrasi İttifakı dönemsel değil kalıcıdır. Seçimler gibi dönemsel çalışmalar yerine sürekli olarak toplumsal muhalefeti büyütmek ve sonunda savunulan değerlerin iktidara gelmesini hedefleyen dönemsel taktik adımlar değil, kalıcı stratejik tutumlardır.
 
Demokrasi İttifakını nasıl kalıcı hale getirebiliriz? 

Politikanın toplumsallaşması, toplumun politikleşmesi ilkemizi hayata geçirmek için Demokrasi İttifakını sürekli örmeliyiz. Bugüne kadar kurumlarla, kişilerle birlikte yürüttüğümüz görüşmelerin bir mekanizmaya kavuşması halinde Demokrasi İttifakı kalıcı olacaktır. Herhangi bir alanda verilen mücadelenin tekil sesler yerine güçlü tepkilere dönüşmesi, savunulan değerlerin yasal güvencelere kavuşması ve uygulanması Demokrasi İttifakının kalıcılığını sağlayacaktır. HDP’nin yerel demokrasi perspektifi inşanın ve kurucu aklın asıl gücüdür. İttifakların merkezi kalmaması, yerellerde ayaklarının oluşması, birlikte hareket etmeye dönüşmesi siyasetin merkez-yerel dengesini kuracaktır.
 
Demokrasi İttifakı’nın öncü gücü kimdir?
 
Demokratik bir hayatın inşasına ve toplumun beklentilerine yanıt verebilecek ve öncülük edebilecek güç emekçilerin, kadınların, gençlerin ve tüm kimliklerin birlikte hareket etme sorumluluğudur. Bu her bir yapıya öncülük etme görevi yükler. HDP, iktidar ve sistem içi muhalefet yapanlara karşı demokratik bir yaşamı ve yönetimi inşa etmek için tüm çevrelerle müzakere, birlikte hareket etme gücünü açığa çıkaracak bir fikriyata sahiptir. Bu cesaret HDP’de vardır ve örgütlemesini yapacak potansiyele sahiptir.
 
Seçim ittifakı nedir?
 
Seçim İttifakı, seçimler öncesi Türkiye'nin demokrasi başta olmak üzere temel sorunlarını çözmek amaçlı bir araya gelme, ortak noktalarda mutabık kalarak sandıkta güçleri arttırma ve seçim/sandık güvenliğini sağlamak için kurulan ittifaktır. Seçim İttifakı, Türkiye’nin temel sorunlarının çözümüne dair alternatif imkanlar ve potansiyellerin yaratılmasıdır. Bu imkanlar üzerinden yönetimde söz sahibi olmak ve Türkiye’nin sorunlarının çözümünde aktif rol almak esastır.
 
Demokrasi İttifakı il ve ilçelerde nasıl oluşur?
 
Kent dinamiklerinin (Sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, hak, inanç ve emek, kadın, gençlik ve ekoloji örgütleri vd.) demokratik ilkeler çerçevesinde başta yerel olmak üzere ülkenin sorunları için ortak hareket etmesi ve bu birlikteliği kalıcı bir hale kavuşturmasıyla demokrasi ittifakı inşa edilmiş olur. Demokrasi İttifakı sadece merkezi düzeyde emek ve demokrasi güçleri ile kurulan birliktelikten ibaret değildir. Esas ittifak yerellerde inşa edilir. İl ve ilçelerde kurulacak ittifaklar merkezi ittifakları hem daha kalıcı hale getirecek hem de toplumsallaştıracaktır.”