Kürtaj hakkının fiilen yasak olması Sağlık Bakanı’na soruldu

  • 12:42 8 Aralık 2021
  • Siyaset
 
ANKARA - HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Türkiye’de kürtaj hakkının fiilen uygulanmıyor oluşunu Sağlık Bakanlığı'na sordu. 
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği için Dissensus Araştırma tarafından yürütülen Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın da katkı sağladığı “Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu”  adlı çalışmadan hareketle verdiği soru önergesi ile kürtaj hakkının fiilen uygulanmamasını Meclis gündemine taşıdı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunulan önergede şu sorular yöneltildi:
 
“* Türkiye’de kürtaj yasal bir hak olmasına rağmen filli olarak uygulanmamasındaki sorunlara Bakanlık olarak ne tür çözüm önerileri sunmaktasınız?
 
*Türkiye’de bulunan kamu hastanelerinin kaçında isteğe bağlı kürtaj hakkı sağlanmaktadır?
 
*Türkiye’de bulunan kamu hastanelerinde isteğe bağlı kürtaj hakkının sağlanmadığı hastanelerde tespit edilen bilgilerde ‘doktor kararı, doktorun inisiyatifi veya doktor yapmıyor’ gibi gerekçelerle işlemin yapılmamasına karşın Bakanlığınızca bu konu hakkında başlatılmış bir soruşturma bulunmakta mıdır?
 
*18 yaşının altında olan kız çocuklarının kürtaj olabilmeleri önündeki ebeveyn izninin beklenmesi sonucunda gebeliğin sonlanması imkanına erişememe durumunu yaşayan kaç kız çocuğu bulunmaktadır?
 
*Cinsel saldırı sonucu oluşan gebeliklerde kürtaja erişim için hâkim izni beklenmesi hükmünün yarattığı olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırılması adına yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
 
*Dünya’da nadir örnekleri bulunan ve maalesef Türkiye’de de geçerli olan evli kadınlardan kürtaj öncesi istenen koca izni uygulamasını kaldırmaya dönük adımlarınız olacak mıdır?
 
*Kürtaj hizmetinin 1. basamak sağlık kuruluşlarında yeniden uygulanabilmesi ve bu tür merkezlerin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapacak mısınız?
 
*Dünya sağlık örgütü çalışmalarında “güvenli ve etkili” yöntemler içinde yer alan, birçok ülkede kolayca ve erişilebilen ve sıklıkla tercih edilen ilaçla kürtaj yönteminin kullanılması önündeki engellerin kaldırılması ve bu yöntemin yaygın olarak kullanılması için çalışmalar yapacak mısınız?
 
*Gebeliği önlemeye ilişkin bilgilendirme, kondom, doğum kontrol hapı, rahim içi araç (spiral) gibi hizmet ve araçlara erişim 2002 öncesinde birinci basamakta sağlanabilirken performans sistemiyle birlikte bilgi ve hizmetlere erişimin kısıtlandığı görülmektedir. Bilgi ve hizmetlere erişimin kaliteli bir şekilde sağlanması konusunda ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz?”