‘Ebe ve hemşirelik bağımsız meslek olarak tanımlansın’

  • 16:25 12 Mayıs 2022
  • Sağlık/Spor
İZMİR - Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla açıklama yapan SES, çalışma koşullarının düzeltilmesinin yanı sıra hemşirelik ve ebeliğin bağımsız meslekler olarak tanımlanmasını talep etti.
 
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “İlk nefeste son nefeste ebeler ve hemşireler haftası kutlu olsun haklarımızdan hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” yazılı pankartın taşındığı açıklamada, emekçiler adına basın metnini SES İzmir Şube Eşbaşkanı Nursel Yücesoy okudu.
 
‘Sağlık paralı hale getirilirken çalışma koşulları kötüleşti’
 
Nursel, ebelik ve hemşirelik mesleğinin birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen tarihsel derinliği olan önemli bir meslek olduğunu belirtti. Nursel, “Biz ebe ve hemşireler bu günü kutlayamıyoruz. Sağlıkta dönüşüm programıyla halkın sağlığı paralı hale gelirken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin de çalışma koşulları gün geçtikçe kötüye gitmekte, esnek kuralsız ve angarya çalışmaya mahkûm edilmekteler” dedi. 
 
Hemşirelik ve ebelik bağımsız meslek haline gelmeli
 
1954’de yılında çıkarılan hemşirelik kanununda, 2011yılında değişiklik  yapıldığını hatırlatan Nursel, hemşirelik mesleğine dair belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti. Nursel, hemşirelik görev tanımının yapılmış olmasına rağmen bağımsız bir meslek haline gelmediğini kaydederek, “Sağlık ekibinin en önemli parçası olan ebe, hemşireler sadece bu tarihler arasında hatırlanmak istemiyor, sorunlarının çözülmesini talep ediyor.  Ağır ve uzun çalışma süreleri, son iki yıldır Covid-19 pandemisinin üzerlerindeki ağır yükü ve büyük etkileri, hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez oluğunu açığa çıkarmıştır” şeklinde konuştu.
 
Hemşirelerin tükendiğini, hatta bu süreçte yaşamlarını yitirdiğini dile getiren Nursel taleplerini şöyle sıraladı
 
“*Hemşirelik Kanunu mesleğin özüne yakışır, görev tanımına uygun şekilde düzenlensin, bağımsız hale getirilsin,
 
* Kamuda sözleşmeli 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, geçici, ücretli, vekil, sözleşmeli vb. bütün güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin kadroya geçirilmesi ve güvenceli istihdam esas alınmalıdır.
 
* Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da görünür hale gelen hemşire sayılarındaki açık giderilsin, OECD ortalamasına yükseltilsin, 
 
* Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilsin,
 
* Fiili hizmet süresi zammı yeniden düzenlensin
 
* Performans ve döner sermaye gibi gelir güvencesi olmayan ve emekliliğe yansımayan ücretlendirme yerine yoksulluk sınırı üzerinde ve emekliliğe yansıyacak temel ücret verilsin,
 
* Analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin,
 
* Her işyerinde 7/24 hizmet veren, ücretsiz kreş sağlansın,
 
* Hemşireler için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın,
 
* Atamalarda liyakat esas alınsın,
 
* 3600 ek göstergeleri verilsin ve kademeli olarak artırılsın,
 
* Hemşire iş gücü planlaması yapılsın, çok sayıda değil nitelikli eğitim veren hemşirelik okulları açılsın”
 
Talepleri yerine getirilinceye kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Nursel, son olarak meslektaşlarını birlikte mücadeleye davet etti.
 
Açıklama alkışlarla sona erdi.