Savcı Pakistan’ın katledilmesini ‘canavarca’ bulmadı!

  • 09:05 9 Aralık 2022
  • Hukuk
 
Şehriban Aslan
 
MÊRDÎN - Evli olduğu fail Mehmet Emin Öner tarafından katledilen Pakistan Öner’in iddianamesi hazırlandı. Savcı, çok sayıda kesici alet darbesiyle katledilen Pakistan’ın failinde, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme nitelikli hallerinin oluşmadığı” değerlendirmesinde bulundu.
 
Mêrdîn’in (Mardin) Kerboran (Dargeçit) ilçesine bağlı Zengan (Karabayır) kırsal mahallesinde 16 Eylül günü Mehmet Emin Öner, evli olduğu 34 yaşındaki Pakistan Demir’i kesici aletle katletti. 17 Eylül’de tutuklanan fail hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan iddianame hazırlandı. İddianame Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşma 22 Aralık’ta görülecek.
 
Savcıdan faili koruma çabası
 
İddianamede ifadesine yer verilen failin, kadını katletmeye gerekçe olarak, “Pakistan’ın başörtüsünü çıkarmasını” gösterdiği görüldü.
 
Çok sayıda yara izi
 
Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Pakistan’a yapılan otopsinin 17 Eylül tarihli sonucuna da iddianamede yer verildi. Otopsi raporuna göre, Pakistan’ın vücudunda çok sayıda yaralanma tespit edildi. 
 
İddianamede, devamla şu ifadelere yer verildi:
 
“Eşi kasten öldürmek suçunu işlediği, şüphelinin savunmasında bahsettiği hususların kendisinde tahrik oluşturacak ve eşini bıçaklamasına sebep olacak hususlar olmadığı, bu sebeple haksız tahrik altında hareket etmediğinin değerlendirildiği; olayın oluş yeri ve şekli itibariyle ani gelişen bir olay olduğunun açıkça anlaşılması ve bıçak ve öldürücü yara sayısının öldürme suçunu meydana getirmeye yönelik olması karşısında somut olayda TCK 82/1-a maddesi kapsamında tasarlayarak öldürme, TCK 82/1-b maddesi kapsamında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme nitelikli hallerinin oluşmadığının değerlendirildiği,
 
Şüphelinin UYAP sistemi üzerinden alınan nüfus aile kayıt tablosu örneğine göre resmi nikâhlı eşi olan ve kadın kimliğini haiz maktulün kasten ölümüne sebebiyet vererek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d-f maddelerinde yer alan ‘Kadına ve eşe karşı kasten öldürme’ suçunu işlediği ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşıldığı,
 
Delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına…”
 
Tutukluluk halinin devamına karar verildi
 
Mahkemenin tensip zaptında, “Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, ölü muayene, otopsi ve olay yeri inceleme raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Mehmet Emin Öner'in üzerine atılı eşi kasten öldürme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması… Sanığın üzerine atılı suçun CMK'nın 100 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, delillerin henüz tamamının toplanmamış olması… Atılı suçun cezasının alt-üst sınırı, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin beklenen faydayı sağlamada yeterli olmayacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu hususları dikkate alınarak, CMK'nın 100 ve devamı maddelerince adı geçen sanığın tutukluluk halinin devamına” kararı verildi.
 
Psikolojisi bozuk olmamasına rağmen rapor istendi
 
Dosyada dikkat çeken önemli detaylardan biri ise mahkemenin, failin yargılamasına başlamadan önce akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinden rapor talebinde bulundu. Mahkeme müzekkerede, “Sanık Mehmet Emin Öner'in kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçunun işlendiği 16 Eylül 2022 tarihinde akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise bu hastalığı nedeniyle işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamanın veya bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığının yahut önemli derecede olmamakla birlikte fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmış olup olmadığının ve bu surette sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 32/1-2 maddelerinin tatbik kabiliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla 5271 Sayılı CMK'nun 74/1-3. maddesi gereğince süre yönünden üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınması ve bu yolla elde edilecek tıbbi bulgular doğrultusunda rapor düzenlenmesi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisine sevkinin sağlanması için tutuklu olarak bulunduğu ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına” ifadelerini kullandı.