KESK’li kadınlar: Saçımızın teline sahip çıkıyoruz!

  • 11:54 16 Kasım 2022
  • Emek/Ekonomi
 
ANKARA - KESK Kadın Meclisi, “Saçımızın teline, haklarımıza, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz!” şiarı ile 3 ayaklı 25 Kasım programını düzenledikleri basın toplantısında açıkladı.
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) bugün genel merkezlerinde düzenledikleri basın toplantısında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programlarını açıkladı.  KESK Kadın Meclisi, sosyal medya etkinlikleri, alan etkinlikleri ve işyeri etkinlikleri olarak 3 ayaklı bir program olarak belirlendi.
 
KESK Kadın Meclisi Sekreteri Döne Gevher, açıkladıkları programda tutsak siyasetçi kadınlar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Emine Şenyaşar, İranlı kadınlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kadınlarla bu 25 Kasım'da, erkek-devlet şiddetine karşı dayanışmayı büyüteceklerini vurguladı. Alanlarda olacak kadınlar “Saçımızın teline, haklarımıza, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz!” diyecek.
 
Tutsak kadınlar ve adalet arayanlar ile dayanışma yürütülecek
 
Eylemlerinin startını 18 Kasım’da vereceklerini belirten Döne, ilk olarak Adalet Nöbeti’ni sürdüren Emine Şenyaşar’la nöbet yerinde dayanışarak, daha sonra Adalet Nöbeti gerçekleştiren kadınlarla buluşarak bunu sürdüreceklerini belirtti. Döne, “Siyasal iktidarın toplumsal muhalefete, emek mücadelesi yürütenlere dönük saldırıları devam ediyor. Eylem ve etkinliklerimiz engelleniyor. Gözaltı ve tutuklamalarla örgütlenme hakkımız ve eşitlik ve özgürlük mücadelemize saldırılar devam ediyor. SES bir önceki dönem MYK üyemiz Gönül Erden ve bu dönemki MYK üyemiz Selma Atabey başta olmak üzere tutsak edilen üyelerimizle yine Irak'ta kimyasal kullanımına ilişkin bağımsız heyetlerce incelemede bulunulması yönünde bilimsel görüşünü paylaştığı için tutuklanan Şebnem Hoca ile dayanışma için illerden kartlar göndereceğiz. KHK hukuksuzluğuna karşı her dönem olduğu gibi bu dönem de mücadelede kararlıyız. Tüm arkadaşlarımız dönene kadar geri adım atmayacağız ve KHK'li kadın arkadaşlarla buluşmalar yapacağız” şeklinde konuştu.
 
Kadınlar adalet arayışını büyüttü
 
Geçtiğimiz 25 Kasım'dan bugüne erkek şiddetinin durmadığını aktaran Döne, son 10 ayda 376 kadının katledildiğine dikkat çekti. Döne, “AKP iktidarı erkek devlet şiddetine dönük önlem almadığı gibi tekçi, gerici, cinsiyetçi temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını hedefe alan politikalara hız verdi. İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme, 6284 sayılı yasanın hedefe konulması ile eril yargının cezasızlık politikaları kadına yönelik şiddetin artması sonucunu açığa çıkardı. Erkek adaletin cezasızlığı karşısında kadınlar adalet arayışını büyüttü” dedi.
 
Kadına bütçe yok
 
Açıklamada, kadın istihdamındaki düşüşe ve 2023 bütçe teklifinde kadına bu boyutuyla bütçe ayrılmamasına değinen Döne, 2023 bütçesinin de daha öncekiler gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gündemine alıp çözüm üreten değil eşitsizlikleri arttıran bir bütçe olduğunu kaydetti. Özellikle kadın emekçilere dönük iş yaşamında cinsiyetçi, ayrımcı uygulamaların kadınları istihdamın dışına ittiğine yer veren Döne, “8 Mart'ta başlattığımız ILO 190 Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin imzalanması kampanyamızı güvenli ve güvenceli bir çalışma yaşamı için devam ettireceğiz. Bu kapsamda işyerlerimizde kokart takma eylemi ve bilgilendirici çalışmalar yürüteceğiz” vurgusu yaptı.
 
‘AKP Kadın kazanımlarını zayıflatmayı hedef almıştır’
 
Dünyada ataerkil kapitalizmin krizi aşmak için kadınların, emekçilerin haklarına saldırdığının altını çizen Döne, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de ise AKP iktidarı tekçi, gerici, cinsiyetçi, militarist ve homofobik temelde oluşturmayı tasarladığı yeni toplumsal düzenin inşası için kadın kazanımlarını zayıflatmayı temel almış, baskı mekanizmalarını tümüyle seferber ederek kadınları ev içinde ve kamusal alanda iradesizleştirmeye dönük saldırılarına hız vermiştir. Ataerkil güç ilişkilerinden beslenen erkek devlet şiddeti her gün daha vahşi yöntemlerle can almaya devam ederken eril yargı erkekleri korumakta, kadına yönelik şiddette, LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerine ve çocuk istismarında cezasızlık uygulamaya devam etmektedir. Yine kadınların yürüttükleri örgütlü mücadele hedef alınmakta baskı, gözaltı ve tutuklamalar hız kesmeden devam etmektedir.”
 
‘Tüm saldırılara karşı alanlardayız’
 
Döne, tüm saldırılara karşı toplumsal mücadelelerin en önünde eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmeye devam ettiklerine işaret ederken, “Kadın kimliğimize dönük ideolojik saldırıların hız kesmediği, kazanılmış hakların yok edilmeye çalışıldığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği bir süreçte yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü etkinliklerinin gerek işyerlerinde gerekse alanlarda erkek-devlet şiddetinin teşhir edilmesi ve son bulması için yürüttüğümüz mücadeleye sunacağı katkı her zamankinden daha önemli hale gelmiştir” dedi.
 
KESK Kadın Meclisi’nin 25 Kasım etkinlikleri şöyle:
 
İşyeri çalışmaları
 
* Genel merkezler tarafından gönderilen bildiri, broşür, afişlerin işyerlerinde yaygın dağıtımının yapılması,
 
* Yemekhanelerde ve işyeri önlerinde bildirilerin okunması, kadın emekçilerle toplantılar yapılması, 
 
* Sendika panolarının güncellenmesi, AKP iktidarının kazanımlarımıza dönük saldırılarının teşhir edilmesi, İstanbul Sözleşmesi'ndeki ısrarımız ve 6284'e neden sahip çıkılması gerektiğine dair bilgilendirici faaliyetlerin yürütülmesi,
 
*  Çalışma yaşamında karşılaşılan şiddet, mobbing ve tacize karşı ilk uluslararası sözleşme olan ILO 190'a Türkiye'nin imzacı olması için çalışmalar yürütülmesi,
 
*  25 Kasım günü KESK olarak hazırlayıp paylaşacağımız “ILO 190 İmzalansın” talebimizi içeren kokartların takılması,
 
* Hafta boyunca işyerlerinde, şubelerde forum, panel, film, tiyatro izleme gibi etkinliklerin örgütlenmesi,
 
Alan etkinlikleri
 
* 25 Kasım eylem ve etkinlikleri 18 Kasım 2022 tarihinde, iki yıla yakın zamandır tüm saldırılara rağmen erkek adalete karşı adalet nöbeti eylemi gerçekleştiren Emine Şenyaşar’ı ziyaret ile başlatılacaktır.  Aynı gün yerellerde de, adalet arayışında bulunan kadınlarla dayanışma ve buluşma etkinlikleri gerçekleştirilmesi,
 
* 2023 bütçesinin görüşmeleri süreci içerisinde, yerellerin belirleyeceği gün, saat ve yerlerde KESK kadın meclisleri tarafından, emek, meslek örgütleri ve kadın platformlarından kadınlarla birlikte sermayeden, savaş politikalarından yana bütçeye karşı emekçilerden yana toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe talebiyle yerellerde basın açıklamaları, basın toplantıları vb. eylem ve etkinliklerin yapılması, 
 
* Hafta boyunca kadına yönelik artan sistematik şiddete dikkat çekmek amaçlı kadın platformlarıyla birlikte Mor Konvoy, Mor zincir, Bisiklet Turu gibi kent merkezlerinde etkinlikler yapılması,
 
* Kent meydanlarında stantlar kurularak bildiri dağıtılması,
 
* 25 Kasım günü miting, kitlesel açıklamalar, yürüyüşler şeklinde kadın platformları ile alan etkinlikleri yapılması,
 
* Tutuklu kadın arkadaşlarımıza dayanışma amaçlı kart gönderilmesi,
 
* KHK'li kadın emekçilerle dayanışma amaçlı buluşma etkinlikleri gerçekleştirilmesi.