Yaşam savunucuları: Geciken adalet adalet değildir

  • 16:22 16 Ocak 2023
  • Ekoloji
 
 
MUĞLA - Muğla’da çimento fabrikasına verilen ÇED raporuna karşı açılan iptal davasında sonuç alamayan yaşam savunucuları, yürütmenin durdurulması kararı vermeyen, karara yapılacak itirazı yasaklayan mahkeme heyetini protesto etti.
 
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi, Deştin Çevre Platformu ve Bayır Çevre Komitesi, Muğla İdare ve Vergi Mahkemeleri önünde Muğla Merkez ilçesi ve Yatağan ilçesi sınırında bulunan Tekağaç mevkiinde kurulmakta olan çimento fabrikası ve hammadde ocaklarına karşı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu kararının iptal davasının sonuçlanmamasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. “Çimento fabrikasına hayır”, “Gecikmiş adalet adalet değildir” yazılı pankartların taşındığı açıklamada “Havama suyuma toprağıma dokunma”, “AKP elini doğamızdan çek” sloganları atıldı. Basın açıklamasını platformlar adına Haluk Özsoy okudu.  
 
Mahkeme, davanın görülmemesine hükmetti
 
Çimento fabrikasına karşı üç ÇED iptal davasının bulunduğunu belirten Haluk, “Bu davalardan Menteşe Kent Konseyi, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve 8 köylü tarafından 27 Ocak 2022 tarihinde 2 Nolu İdare Mahkemesi’ne açılmış olan dava ile Deştin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2 Mart 2022 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesinde açılmış davalar 09 Mayıs 2022 tarihinde süre aşımından dolayı reddedilmişti. Daha doğrusu önce davanın görülmesine karar verip bilirkişi ataması yapmış, bilirkişi ücretini de almış, biz keşif gününü beklerken her ne olduysa bir anda kendi kararını bozup davanın görülmemesi gerektiğine hükmetmişti” şeklinde belirtti.
 
‘Yerel mahkeme ÇED kararını iptal etmelidir’
 
Yerel mahkemenin bu kararının Danıştay’a temyiz ettiği davanın lehlerine sonuçlandığını dile getiren Haluk, “Danıştay Altıncı Dairesi 22/09/2022 tarihinde verdiği karar ile Muğla 2 Nolu İdare Mahkemesinin verdiği ‘Süre Yönünden Ret’ kararının hukuksuz olduğuna hükmetmiş ve bozmuştur. Şimdi yerel mahkemenin yapması gereken ilk şey yürütmeyi durdurma kararı vererek çimento yıkım projesinin daha fazla zarar vermesini engellemek ve daha sonra da bir an önce davanın esasına girip yıkım projesinin dayandığı ÇED Olumlu kararını iptal etmektir” ifadelerini kullandı.
 
‘Yerel mahkeme Danıştay kararını tanımadı’
 
Haluk, dava sonucunda çimento yıkım projesinin yürütülmesinin durdurulması için başvurduklarını ancak yerel mahkeme tarafından talebin 10 Ocak tarihinde oybirliğiyle reddedildiğini vurgularken, “Yerel mahkeme, ‘Ben 10 ay önce böyle bir karar verdim, bu karar geçerlidir’ demiş ve itiraz yolu kapalı olmak kaydıyla “yürütmeyi durdurma” taleplerini reddetmiştir. Ama mahkeme vermiş olduğu yanlış karar sonucu kaybedilen 10 ayı ve bu süre içinde Çimento Yıkım Projesinin hızla yürütülmesini dikkate almamıştır” dedi.
 
Bir yıldır karar alınmıyor, fabrika çalışmaya devam ediyor
 
Mahkemenin tavrının çimento yıkım projesinin fabrika inşaatının yapılmasına ve doğa tahribatının geri dönülmez sürece sokulmasına göz yummak olduğunun altını çizen Haluk, “İdari yargılamada, ÇED süreçleriyle ilgili davalarda ivedi yargılama usulü benimsenmiştir. İvedi yargılama usulünün sınırlı sayıda davalarda öngörülmesinin gerekçesi, bu davaların geciktirilerek sonuçlandırılmasının gerek idare, gerekse davacılar bakımından, telafisi güç veya imkânsız sonuçların doğmasına ve hukuki belirsizliğin oluşmasına neden olacağıdır. Ancak görülmektedir ki, Yerel Mahkeme tarafından verilen hukuka aykırı kararlar ile adalete ulaşabilmemiz için biz davacıların önünde en az 1.5 yıl beklemek gibi bir engel oluşmaktadır” sözlerine yer verdi.
 
‘Geciken adalet adalet değildir’
 
Hatalı kararlar verilerek geciktirilen yargılamada adalet duygusuna güvenin azaldığını kaydeden Haluk, şöyle konuştu: “Mahkemelerin iş yükü yoğunluğu ile de açıklanamayacak bu durum, adil yargılanma hakkının açıkça ihlalidir. Geciken adalet adalet değildir. Mahkemenin en hafif tabirle hatalı ve hukuksuz kararları yüzünden 10 ayımız boşa gitmiştir. Hala hukuksuz ve hatalı kararlarla çimento yıkım projesinin faaliyete geçmesi için bir 10 ay daha mı kazanılmaya çalışılmaktadır? Yerel mahkememiz bir an önce keşif heyetini belirlemeli,  keşif kararı vererek mahallinde yıkım projesini incelemeli ve mahkemeye sunduğumuz uzman raporlarının eşliğinde adil bir karar verip, bu Çimento Yıkım Projesini bir an önce durdurmalı ve ÇED Olumlu kararı iptal edilmelidir.”
 
Açıklama sloganlarla sona erdi.