Çeşme Yarımadası Projesi durduruldu: Mücadele sürecek

  • 14:02 1 Aralık 2022
  • Ekoloji
 
İZMİR - Yaşam savunucuları, Çeşme’de gerçekleştirilmek istenen Çeşme Yarımadası Projesi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararını kamuoyuna duyurarak mücadelenin devam edeceğini söyledi.
 
Yaşam savunucuları İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilmek istenen Çeşme Yarımadası Projesi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı hakkında Mimarlar Odası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Türk Mimar ve Mühendisler Odası (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Aykut Akdemir, TMMOB’ne bağlı odaların temsilcileri, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve yaşam savunucuları katıldı. Basın metnini yaşam savunucuları adına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz okudu.
 
‘Hektarlarca arazide yaşam tehlikeye atıldı’
 
Proje ile Çeşme Yarımadası’nda mevcut devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların tümünün tehlikeye girdiğini ifade eden Sefa, “Bunun yanı sıra 47 Km kıyı alanını, yarımadanın kuzey ve güneyinde 4 bin hektarı bulan deniz alanlarını ve bu alanlardaki beş adet adayı, 4,293 hektar orman alanını, 600 hektar mera alanı, içme suyu koruma havzalarının tamamı tehlike altındaydı. Bölgedeki doğal koruma alanlarının yüzde 70, nitelikli tarım alanları ile zeytinlik alanları, kültürel ve arkeolojik miras alanlarını, yarımadada yerleşim alanları dışında kalan alanların tamamını içeren 16 bin hektarlık devasa kamu arazisini kapsamaktadır” şeklinde konuştu.
 
‘Hukuk devleti ilkesi ihlal edilmişti’
 
Devasa kamu arazisi ve deniz alanının halka tamamen kapatılmak istendiğini dile getiren Sefa, “Çeşme Turizm Bölgesi’nin bir benzeri 2006 yılında çok daha küçük 10 bin hektarlık bir alanı kapsayacak şekilde ilan edilmişti. Bu işlem Danıştay 6’ıncı Dairesi’nin kararı ile hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Fakat Bakanlık yargı kararlarını umursamadan çok daha büyük alan için hukuka aykırılığı yargı kararı ile belirlenmiş işlemi tekrar yürürlüğe koymuştur. Bu yanıyla 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete de ilan edilen işlem hukuk devleti ilkesinin de ihlali niteliğindedir” ifade etti.
 
‘Bakanlık artık hiçbir işlem yapamaz’
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2020 yılında tekrar yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirten Sefa, bu karar ile davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çeşme Turizm Bölgesi Projesi kapsamında artık hiçbir işlem yapamayacağını dile getirdi. Sefa, “Yürütmenin durdurulması kararına rağmen yapılacak her işlem kamu görevlilerinin cezai ve mali sorumluluğunu gerektirecektir. Kurumlarımız kararın gereklerine uyulmasını titizlikle takip ederek ihlal edenler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatıp takip edecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun hukuka aykırı bulduğu işlem hakkında Danıştay 6. Dairesi tarafından aynı yönde nihai karar verilmesi beklenmektedir” ifadelerini kullandı.
 
‘Mücadele devam edecek’
 
Sefa, son olarak korunması gereken doğal alanları, su havzalarını, orman alanları, deniz alanları, kıyılar ve kamuya ait devasa alanları kamunun elinden alıp bir azınlığın kullanımına terk edecek işlemin hukuka aykırı bulunarak durdurulduğunu belirterek mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
 
Daha sonra kurum temsilcileri de söz alarak konuştu.