Yaşam savunucuları: Akyaka çevre yolu suç projesidir

  • 14:33 16 Ocak 2022
  • Ekoloji
 
MUĞLA - Akyaka’da yapılması planlanan çevre yolu projesinin halkın haberi olmadan ve yasalara aykırı şekilde planlandığını belirten yaşam savunucuları, ekolojik yıkıma yol açacak projenin sonlandırılması için her türlü meşru mücadeleyi vereceklerini kaydetti. 
 
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Muğla Valiliği’nin web sitesinde yer alan Akyaka’ya “bir çevre yolu projesi düşünüldüğü” haberi üzerine Akyaka Pazar yeri üzerinde bulunan ağaçların kesildiği yerde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Akyaka çevre yolu projesi suç projesidir” yazılı pankartın açıldığı basın açıklamasında sık sık “Havana suyuna toprağına sahip çık” sloganları atıldı. Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Naci Sönmez,  siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yaşam savunucusu katıldı. Basın açıklamasını Gökova Meclisi Eşsözcüsü Candan Süsoy okudu.
 
‘Proje ağaç kıyımına yol açacak’
 
Muğla Valiliği’nin web sitesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in Akyaka’da planlanan bir çevre yolu güzergahı üzerinde inceleme gezisi yaptıkları haberinin yer aldığını hatırlatan Candan,  söz konusu haberde projenin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile Ula Belediyesi tarafından yapılacağının belirtildiğini kaydetti. Uluslararası Sözleşmelerle koruma altına alınmış alanların rant nedeniyle saldırıya maruz kaldığını belirten Candan “Projenin gerçekleştirileceği alan ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsündedir. Söz konusu projenin planlamakla kalınmayıp yasalara aykırı bir şekilde uygulamaya sokulduğunu, ormanda yüzlerce ağacın kesilerek yol bağlantısının sağlanmasından anlamaktayız. Şunu da görüyoruz ki bu yol Akyaka’nın ortasından ve devamında ormanın içinden geçirilerek Akbük yoluna bağlanacaktır. Bu da binlerce ağacın daha katli ve bölgenin ekosistemine geri döndürülemez zararlar verecek ağır bir darbe anlamına gelmektedir” dedi.
 
 Projenin halkının haberi olmadan ve hukukun hiçe sayılarak gündeme getirildiğini ifade eden Candan projeye karşı olma nedenlerini ve zararlarını şöyle sıraladı:
 
* Söz konusu proje ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsü bulunan bölge sınırları içindedir ve yalnızca  bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına izin verilmektedir.  “Akyaka Çevre Yolu” projesinin bu tür bir proje olmadığı açıktır. Bu proje ile yasa ihlal edilerek suç işlenmektedir.
 
* Akyaka İmar Planında ve Gökova Çevre Düzeni Planında yer almıyor. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) içerisinde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) yapılmadan bu tür bir projenin gerçekleştirilmesi söz konusu olamaz. Dolayısı ile onayı olmayan, imar planında yeri olmayan hukuksuz bir projedir. Bu kapsamda yapılan ağaç kesimleri yasaya aykırıdır. 
 
* Gökova flora ve faunası üzerinde oldukça büyük olumsuz etki yaratacak, orman alanları bölünerek canlıların yaşam alanları parçalanacak, ekosistem bütünlüğü bozulacak, biyolojik çeşitlilik yok olacaktır.
 
* Akyaka'nın mevcut trafik sorunu oluşacak yeni araç trafiği yükü ile iyice artacaktır.
 
* Söz konusu projenin yalnızca Akyaka ile sınırlı olmadığı, Akbük, Ören üzerinden Bodrum’a kadar uzanan bir otoyol oluşturulmasının amaçlandığı ortadadır. Yolun geçtiği güzergahta Gökova kıyıları ve ormanları çok daha büyük bir rant baskısına girecektir. Marmaris ve Bodrum örneklerinde olduğu gibi plansız ve hızlı kentleşme ile çok kısa zamanda Gökova ÖÇKB ekolojik değerlerini yitirecektir.
 
* Projenin geçeceği orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliği artacaktır, yaşanan iklim krizine daha da olumsuz etkileri olacaktır. 
 
* Proje fay aynası üzerindeki Akyaka’nın yükünü dolayısı ile olası bir depremin yol açacağı yıkımın boyutunu arttıracaktır.
 
* Projeyle birlikte artan bölge turizm yükünün havzadaki yerleşim yerlerine basıncı artacak, liman/marina/imar statüsü vs. konularının dayatılması kolaylaşacaktır. (Kuzey Marmara Otoyolu kötü örnek olarak önümüzde durmaktadır”
 
Tahribat durdurulsun yeni ağaçlar dikilsin çağrısı
 
Projenin hayata geçirilmesine engel olmak için her türlü meşru mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirten Candan son olarak “Muğla Valiliği’ne ve Ula Belediyesi’ne hukuka ve koruma ilkelerine aykırı bu projeden vaz geçmeleri için sesleniyoruz. Orman içinde başlattığınız tahribatı derhal durdurun, kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmesini sağlayın” çağrısında bulundu. 
 
Açıklama sloganlarla sona erdi.