‘İklimi değil sistemi değiştir’

  • 13:48 19 Mart 2021
  • Ekoloji
İZMİR - Küresel İklim Grevinin 6’ıncı yılında yaşam savunucuları sermayenin yararına kararlar alınmasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Yaşam savunucuları, “ İklimi değil sistemi değiştir” dedi.
 
İzmir’de EGE Çevre Platformu (EGEÇEP) ve İzmir Çevre Platformu (İZÇEP) Küresel İklim Grevinin 6’ıncı yıl dönümünde iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Gündoğdu Meydanı’nda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı EGEÇEP Eş Sözcüsü Ali Osman Karababa okudu. “Kapitalizm öldürür” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, “iklimi değil sistemi değiştir” sloganları atıldı.
 
Günümüzde iklim krizi gerçeğini fosil yakıt ticaretinden para kazanan şirketler ve onlarla işbirliği yapan kimi akademisyenler, politikacılar dışında herkesin kabul ettiği dile getirilen açıklamada, “2005 yılında yürürlüğe giren ve 2020 yılında sona ermesi kabul edilen Kyoto Protokolü gerektiği gibi uygulanmadı. Bu protokol yerine geçecek Paris İklim Anlaşması 2020 yılından başlayarak uygulanması amacıyla 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi. Bu anlaşmanın en önemli ve uzun erimli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C’nin altında tutulması ve bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade edilmektedir. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum yeteneğinin ve iklim direncinin arttırılması; düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın sağlanması ve gıda üretiminin zarar görmemesi diğer bir temel hedef olarak belirtilmektedir” sözleri yer aldı.
 
‘Hükümetleri Paris İklim Anlaşması’nı imzalamaya davet edelim’
 
Olumsuz gidişe dur diyebilmek amacıyla 6’ıncı İklim Grevi için dünyada eylemler yapıldığı belirtilen açıklamada, “Gelin hep beraber fosil yakıt kullanımına, fosil yakıt şirketlerinin desteklenmesine, yeni fosil yakıt rezervlerinin çıkarılmasına, yeni fosil yakıt kullanan termik santrallarının yapılmasına hayır diyelim” denildi.  Açılmanın devamında, “Gelin hep beraber Hükümeti “Paris İklim Anlaşmasını” imzalamaya davet edelim.  Merkezi hükümetten ve yerel yönetimlerden “iklim krizi acil durumu” ilan etmelerini ve acilen konuya yönelik politikaları hazırlamalarını ve hayata geçirmelerini isteyelim. Gelin hep beraber “İklim adaleti ve barışa evet”. “İklimi Değil Sistemi Değiştir” diyelim” sözleri yer aldı. 
 
Açıklama sloganlarla sona erdi.